OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
D1: phá trend tăng, giá đang hồi lại và xuất hiện các tín hiệu đảo chiều tại vùng trên
H4: giá phá vỡ trend tăng nhưng chưa thật sự rõ ràng > kỹ vọng mô hình vai đầu vai
H1 cho xu hướng giá lên sau khi hoàn thành mô hình hài hoà ABCD
Vào lệnh khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều tại vùng đỉnh vai 1
Bình luận:
Giá đang tiếp cận xuống đáy vai 1
Nếu gía tiếp tục phản ứng với vùng giá này và thì khả năng cao sẽ hình thành mô hình vai đầu vai để giá đi xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.