BLOGFOREXVIET

Sell Vàng XAUUSD ngay bây giờ nếu bạn có thể.

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell vàng ngay bây giờ nếu bạn có thể.
Không Sell khi giá vàng vượt lên đường Ma200.
TP, SL mình đã thiết lập sẵn cho các bạn tham khảo.
Chúc Các bạn may mắn.
chỉ nên xem đây là ý tưởng, hãy tổng hợp kiến thức của bạn trước khi ra quyết định đầu tư.
Giao dịch đang hoạt động:
10:50, 07/12/2022

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.