TradingSignalsVN

Kịch bản ngắn hạn cho cho#XAUUSD trên đồ thị H1

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản ngắn hạn #XAUUSD đang hình thành sóng hiệu chỉnh kết hợp với sóng Y diễn ra theo dạng tam giác.
Ở một kịch bản lớn hơn, kịch bản giá đang hình thành xu hướng giảm lớn và sóng giảm giá hiện tại là một phần trong sóng giảm giá ở cấp độ sóng lớn hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.