NguyenThang33

Phân tích căp XAUUSD - Xu hướng Short

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá hiện tại đang tiến gần đến mức kháng cự 01 tại 1240.55 (38.2% Fibonacci retracement , 61.8%, 100% Fibonacci extension ), giá có khả năng sẽ xuống dưới mức hỗ trợ chính tại 1208.78 (38.2%, 50% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.