Hong_Hoang_Trading_Group

BUY XAUUSD 19/01/2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo
Gold buy 13.5-13.8 sl 12.3
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl, đi đúng volume tài khoản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.