HOAIGOLD

TIẾP TỤC CHẶN ĐƯỜNG GOLD VỀ ĐỒ ĐÁ

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
gold đi khá đúng với plan cuối tuần , tuy cậu có chạy lên thêm tí nữa để thịt sạch sẽ mấy anh em sell
nay thịt tiếp anh em buy nhé mn .
like và chia sẻ để biết thêm nhiều thông tin về chặn đường vàng về đồ đá nhé . :)))))))))))))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.