anhnd1

XAUUSD - Bán trên D1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vai - Đầu - Vai trên D1,
Xu hướng giảm ở các khung D1, H4
=> Bán với mục tiêu 1222
Stoploss trên đỉnh vai phải : 1322.5
Giao dịch đang hoạt động:
Kèo đang phải gồng lỗ ~ 20u sau pha rút chân của Gold
Giao dịch đang hoạt động:
Gold đổ ngược trở lại => kèo + 10u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.