HMCUONG

Xu hướng XBT ngày 8/5/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược ngày hôm qua mua tại 5800, stoploss tại 5700 đã bị hit stoploss rồi bật tăng trở lại, giá hiện tại 5810.
Chiến lược ngày hôm nay, xu hướng trong ngắn hạn vẫn là tăng, giá sau khi lao xuống vùng hỗ trợ 5700 đã bật tăng trở lại tạo thành Pin bar .
Mua tại 50 % râu của Pin bar 5735, stoploss tại 5635, takeprofit 6100.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.