BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Đi hết tam giác, sẽ thoát khỏi vùng lình xình này. Bật lên hoặc rụng xuống khá mạnh