LeTrongHoaiNam

Dự đoán xu hướng Bitcoin hôm nay: Giảm!

Giá xuống
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Cụ bật vừa rồi của Bitcoin chỉ là cú nhảy con mèo chết. Nên Bit phải rơi tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.