BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Cập nhật XBT theo sóng elliott thị trường sắp tới