HMCUONG

Xu hướng XBT ngày 7/5/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Lệnh đặt mua tại vùng 5500 đã không khớp, giá đã chạm 5570 và tăng trở lại.
Tiếp theo phân tích ngày 6/5
- Trung hạn biểu đồ Tuần cho thấy cản cứng tại 6100, vùng 6000 là cản số tròn về mặt tâm lý.
- Biểu đồ ngày : Giá đã tạo thành 3 đỉnh push reversal chuyển từ tăng sang giảm theo mô hình 3 đỉnh cùng với việc giá đang tiệm cận đường biên trên của Boliger Band.
- Hiện tại theo kỹ thuật vùng hỗ trợ gần nhất là 5500, trong ngắn hạn xu hướng vẫn là tăng, nếu giá test vùng này với tín hiệu Price Action, sẽ mua tại vùng 5500, Stoploss tại 5400, Take profit tại 5700
Phân tích ngày 7/5:
Giá hiện tại tăng trở lại vùng 5760: tạo thành vùng sideway do đã tạo được 3 đỉnh tại H4 hộp sideway này giao động từ 5560 tới 5800 và hiện tại giá đang ở phần trên của hộp.
Chiến lược ngắn hạn tại vùng sideway: chờ tín hiệu PriceAction Bán tại vùng 5800 Stoploss tại 5900 takeprofit tại 5560. Chiến lược 2 chờ mua tại 5560 theo tín hiệu PriceAction stoploss tại 5460 takeprofit tại 5800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.