chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em Tham Khảo Rồi Đưa Ra Quyết Định

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Nhìn Vào Khung H1 , vùng màu hồng mình đã vẽ . Sau 2 ngày sideway ở vùng đó , cuối cùng đã có 1 cây H1 break out ra vùng này , có nghĩa là mình thấy khả năng lên vùng giá từ 10k$ - 10k3$ rất cao , anh em có thể nên cân nhắc tìm điểm vào lệnh hợp lý để chiến thắng nào .
Good Luck !

Bình luận

Phương pháp của mình thì dùng để trade ngắn hạn nha mấy anh em . Anh em chú ý dùm mình.
Phản hồi
Ai mà target 10k$ rồi thì chúc mừng các bạn.
Phản hồi
Thêm khung 4h cũng vừa mới break out ra khỏi vùng màu hồng đố , anh em vững tin mà Long nha
Phản hồi