chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em Tham Khảo Rồi Đưa Ra Quyết Định

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Nhìn Vào Khung H1 , vùng màu hồng mình đã vẽ . Sau 2 ngày sideway ở vùng đó , cuối cùng đã có 1 cây H1 break out ra vùng này , có nghĩa là mình thấy khả năng lên vùng giá từ 10k$ - 10k3$ rất cao , anh em có thể nên cân nhắc tìm điểm vào lệnh hợp lý để chiến thắng nào .
Good Luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.