HMCUONG

Xu hướng XBT Ngày 5/7

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá sau khi hình thành đỉnh số 4 đã giảm trở lại.
Chiến lược hôm nay sell tại 1148, takeprofit tại 1050. kỳ vọng giá xuống đường kênh 0-2
Nếu giá break tại đỉnh 0-4 chuyển sang trạng thái hồi phức tạp sẽ chuyển sang trạng thái mua
Đóng lệnh: dừng lỗ: Cắt lỗ