lockim

cập nhật BTC trung hạn

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Ý kiến cá nhân cho rằng giá đang hoàn thành sóng y của B. Sau khi hoàn thành B, giá sẽ đi lên sóng C (mục tiêu dự kiến C = A). Cuối cùng giá sẽ đi xuống sóng 5 như biểu đồ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.