HMCUONG

Xu hướng XBT ngày 04/07

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá sau khi sideway tại đỉnh số 4 đã có nến tăng mạnh vượt qua đường kênh 0-4, xác nhận hồi phức theo dự đoán ngày 3/7.
Chiến lược buy tại vùng 1150, TP gần nhất tại 1190.