minhthangvt3008

BTC Long and Short với chart 4H trong vài ngày

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
TP 1 @ : 8412 $
TP 2 @ : 8770 $
Giao dịch đang hoạt động:
Đồ thị cho thấy BTC đang tiến rất chậm và chắc chắn khả năng phá lên cao hơn bao h hết