chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Mình Nhìn Thấy Khung H1 Có Tín Hiệu Vào Lệnh Mua Cho Anh Em
RSI đóng cửa trên 2 đường trung bình từ dưới lên , đồng nghĩa hình thành form tăng . Theo mình nhìn thấy thì giá có thể lên lại vùng 9k3-9k6$ hoặc có thể bay mạnh hơn lên giá 9k8$. Lúc này thì anh em tìm giá đẹp vào Long thôi.
Thêm Mô hình Vai Đầu Vai của RSI nữa.
Good Luck !

Bình luận

Quá ok nha anh em .
Phản hồi
Thêm Mô Hình Vai Đầu Vai Của RSI xác định cho form tăng khung h1 .
Phản hồi