canhlinh

BTC có thể đạt mốc 8K9 ?

canhlinh Pro Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Mình chốt lệnh short và đã buy lại theo trend này. Chờ xem chuyện gì xảy ra. Mua lại top coins.
Bình luận:
Tren line trên có thể bị phá bất cứ lúc nào. Mọi người không nên all in hoặc vào lệnh lớn.
Bình luận:
Kịch bản xấu BTC sẽ rơi như này
Bình luận:
Không thấy lực mua nào. Quay lại short LINK vậy =)))))))
Bình luận:
Lệnh short đã có hiệu lực
Bình luận:
Thị trường đã có dấu hiệu hồi phục sau pha dump nhẹ. Múc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.