BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Cập nhật XBT/ BTC /USD ngắn hạn