canhlinh

BTC ranh giới quyết định.

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Nếu nằm dưới EMA25 BTC downtrend dài hạn.
Nếu nằm trên EMA25 là uptrend dài hạn.