HMCUONG

Xu hướng XBT H1 ngày 13/5/2019

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Giá đã được đẩy lên vùng 7500, sau đó đã có điều chỉnh về 6800 và hồi lại mức 7180, xu hướng vẫn là tăng, giá sẽ test đáy điều chỉnh gần nhất vùng 6800.
Chiến lược mua tại 6700 chờ tín hiệu PriceAction tại vùng này, Stoploss dưới nến 1 chút, mục tiêu test lại đỉnh mới lập.