MonkeyBanana

Bearish Trend nằm trong Bullish Trend

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Bitcoin liên tục 3 lần test xem có thể dump qua khỏi RED line hay không, và 3 lần thất bại.
Chúng ta có thể thấy rằng mỗi lần BTC đụng RED line là bounce up. Và BTC luôn bị cản trở ở vùng 8000 - 8100.
Tuy nhiên 3 lần đẩy xuống thất bại mỗi lần đều là Higher LOW.
Số đông thì gô BEAR, và chỉ có một ít số người vẫn nghĩ là BULL. Bạn biết đấy trong thị trường giao dịch (trading) thì đi theo số đông thường là thua.
Good luck.
Bình luận: Bigger chart always win
Bình luận: or Bigger Pattern always win
Bình luận: Touchd the RED line, bouce up, Created Higher LOW. I we go to 75xx. Bear won.