chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em

Giá lên
chandlertruong Cập nhật   
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Khung H4 . RSI đã cắt lên luôn 2 đường trung bình và đóng cửa luôn ở trên hay đường đó rồi , có nghĩa là H4 đã trong form tăng . Bây giờ theo mình thấy thì tìm điểm vào lệnh ở khung 15P or H1 vào nha mọi người .
Mình Thấy giá dễ về 10k150 rồi bắt đầu bật lại đó anh em .Target thì chốt luôn ở 10k750$.
Good Luck !
Bình luận:
Anh em nào chưa lên thuyền thì có thể vào giá này luôn cũng được .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.