chandlertruong

Tín Hiệu Long BTC Cho Anh Em

Giá lên
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Khung H4 . RSI đã cắt lên luôn 2 đường trung bình và đóng cửa luôn ở trên hay đường đó rồi , có nghĩa là H4 đã trong form tăng . Bây giờ theo mình thấy thì tìm điểm vào lệnh ở khung 15P or H1 vào nha mọi người .
Mình Thấy giá dễ về 10k150 rồi bắt đầu bật lại đó anh em .Target thì chốt luôn ở 10k750$.
Good Luck !
Bình luận: Anh em nào chưa lên thuyền thì có thể vào giá này luôn cũng được .

Bình luận