BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin
Sau một đà giảm mạnh, BTC đc đỡ giá quanh vùng hỗ trợ cứng 15k5 hồi lên sideway trên 16k3-16k7 mấy ngày liền, khá nhiều lần test cản 16k7 17k nhưng thất bại, hiện tại BTC khung H4 đang đi vào cuối tam giác cũng như vào vùng thắt cổ chai của Bollinger Band nên sắp tới theo mình sẽ có 1 cú đi mạnh của Btc, nếu như k có tin gì xấu của thị trường thì chúng ta sẽ thấy cú hồi của BTC nếu hồi mạnh có thể break qua 17K để lên vùng 18k5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.