LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng Bitcoin hôm nay: Giảm

Giá xuống
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Trend tăng đã đi với một góc quá cao, cần điều chỉnh giảm