Suka1708

XBTUSD Chạm vùng BUY ZONE.

BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Chạm vùng hỗ trợ tốt và hình thành mô hình vdv. Hy vọng BTC trụ vững ở khu vực này và Suka đã vào LONG.

*** Stoploss dưới 675x và là bắt buộc.
Thủng khu vực này chúng ta tuyệt đối không bắt LONG một lần nào nữa.

Chúc anh chị trading nhiều lợi nhuận nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.