BlockInfo

Xbt/usd

Giá lên
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Hiện tại Btc/Usdt đang hình thành mô hình harmonic.
Dự kiến sẽ còn một đợt giảm giá về vùng 352x trước khi thiết lặp 1 đà tăng giá trung hạn
Kháng cự 24h: 3600-3610
Hỗ trợ mạnh: 352x
Kì vọng 3900-4000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.