Suka1708

XBTUSD BITMEX SHORT SCALPING.

Giá xuống
Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
tỉ lệ P/L 1:3 quất thôi sợ gì.
Short cho em nó về đảo luôn nào.
khu vực 9k hiện từ hỗ trợ gãy thành kháng cự.

Anh em còn đang LONG cẩn thận nhé.
Bình luận:
Done rồi nhỉ ^^
Về chuẩn hộp 86 85xx
Bình luận:
Vẫn sideway mãi hộp này chưa ra. ^^ Nên chưa cập nhập gì thêm.
Về hộp 85xx thì lại Long lên nhẹ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.