dcironcop

BTC H4 Frame: Chờ tín hiệu Long

Giá lên
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Hiện tại giá sideway biên nhỏ tại khu vực 9900-10100. Khi các chart khung bé hết hồi, nhiều khả năng giá sẽ bị đạp về các support dưới.
Chiến lược như sau:
- Chờ mua tại vùng 95xx.
- Theo dõi, nếu 95xx thủng thì sl hoàn toàn và chờ mua ở 91xx-92xx. Đây là hỗ trợ cuối cùng, nếu thủng bỏ toàn bộ.
Khi đó giá tại khung H4 sẽ hội tụ và tạo mô hình Falling wedge. Chốt lời mong muốn tại 11xxx!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.