BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Rải short từ 10k9 đến 11k1.
Sl nếu giá đóng trên 11k1.
Take profit trước mắt ở 10k3. Còn lại cập nhật sau

LƯU Ý: NẾU PHÁ 11K1 THAY ĐỔI BIAS THÀNH BULL
Khả năng giá còn đứng ở vùng này 2 ngày nữa.

Bình luận