BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Trụ vũng trên hộp 99xx và vượt qua vùng sw 102xx đóng nến ở 10395 thì tuyệt vời.
Bình luận: Đoạn này không nên về back test lại 99xx nữa không thì lại nguy hiểm cho phe mua.
Bình luận: Đã khớp TP 10430 chúc mừng anh chị.
😘
Bình luận: Tạm thời chốt toàn bộ tại đây đã nhé. 104xx. Em đi chơi tính sau.
Chúc mừng anh chị đã có lợi nhuận.

Bình luận

Đoạn này không nên về back test lại 99xx nữa không thì lại nguy hiểm cho phe mua.
Phản hồi
cảm ơn chia sẻ của ad rất nhiều.
Phản hồi
Suka1708 leesujin
@leesujin, cảm ơn bạn.
Phản hồi