Bebicon

Xuất hiện phân kì khung nhỏ ( phân tích 17.09.2020)

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại ta thấy một kháng cự khá cứng : 11145
Ta thấy có những dấu hiệu phân kì đầu tiên và macd bắt đầu đỏ khung h3
Hỗ trợ ta thấy có giá 107xx
Nếu lủng thì xem xét bài viết trước của mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.