UnknownUnicorn3856981

BTC/USD trong tháng 2 - Giá sẽ tăng

Giá lên
UnknownUnicorn3856981 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại đã đi trong nêm giảm, có 2 trường hợp xảy ra

1. Lên luôn từ bây giờ, target đầu tiên sẽ là vùng 3800-3900
2. Thủng hỗ trợ, BTC sẽ xuống dưới giá 3100 để tạo phân kỳ nến tuần rồi lên sẽ chắc chắn hơn.

Cùng theo dõi và xem kết quả
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã đi lên vùng chốt lời

Tốt nhất nên bán sớm hơn một chút, vùng này là vùng bán được rồi.

Ai chơi margin SHORT thì có thể chờ thêm giá tăng 1 nhịp nhỏ nữa rồi Short thì an toàn hơn (Giá hiện tại đang là 3938 usd. Nên đợi vùng 41xx để Short thì an toàn hơn là short ngay từ vùng này
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã lên đến vùng 41xx . Bắt đầu chia vốn ra mở lệnh Short nhé

Có thể tham khảo chia lệnh như thế này
Short lệnh đầu tiên với 15% vốn ở 4199
Lệnh short 2 với 30% vốn ở giá 4250
Lệnh Short 3 với 50% vốn còn lại ở gía 4330.Phân tích dài hạn hơn ở bên này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.