BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau khi hoàn thiện sóng nhỏ tại frame H4 như nhận định đính kèm, cú hồi lên vùng 11xxx-112xx của BTC sẽ tạo lower high mới trong mô hình triangle đáy phẳng. Từ đây nhiều khả năng giá sẽ giảm về vùng 7xxx.
Chiến lược tại D1:
- Chờ short tại vùng 11xxx-112xx. Stoploss khi giá phá trend.
- Take profit tại 91xx và 75xx!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.