BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC đang chạy mô hình Rising wedger nên sẽ có xu hướng đi xuống. Target ngắn hạn là 76xx và 75xx

Bình luận