dcironcop

BTC analysis 5/8/2019: Chiến lược sóng trung hạn.

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Đội bò thực sự khỏe và đánh bay vùng cản 11k. Vì vậy vùng weekly rs 11k hiện tại trở thành supply để mua.
Chiến lược như sau: Ai còn hàng ở margin và ex chốt ở vùng 11k8-12k. Sell về vùng 10k9-11k và buy ngược lên với kỳ vọng phá vùng 12k để lên khu vực 13k .
Stoploss cho short ở 12k1, cho long ở 10k7.
Bình luận: Không nên short nữa vì mới in thêm USDT =))
Bình luận: Theo dõi phản ứng BTC ở 11k9 để lên tàu long
Bình luận: Quay về plan ban đầu, buy some ở 111x-113x

Bình luận