BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC đã có sự tăng trưởng mạnh từ mốc 77xx lên 8300. Mình đánh giá đây chỉ là giai đoạn hồi nhẹ của thị trường. Nên lệnh short ở mốc 8303 sẽ là hợp lý và điểm cắt lỗ là 8550. Đòn bẩy tối đa là 5x.

Bình luận