MINHTUONG17

Nhận định XEM ( NEM)/ BTC ngắn hạn.

Giá lên
BINANCE:XEMBTC   None
Xin chào!

Dựa vào dự đoán BTC sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cùng với việc đồ thị của XEM đã có những tín hiệu tích cực.
Mình có nhận định rằng XEM/BTC sẽ có một nhịp tăng lên vùng 125 13.
Mình sẽ xem xét cắt lỗ ở vùng 10 nhưng sẽ vẫn tìm kiếm các cơ hội mua vào khác vì mình thấy khả năng nhịp lên là rất cao.

Xin cảm ơn!
Chúc ace giao dịch tốt!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.