XLM / BTC - Binance
Buy: 0.00003745 - 0.00003761
Sell: 0.00004257 - 0.00004473
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :3