Bin-LD

XLM về với đất mẹ

BINANCE:XLMBTC   Stellar / Bitcoin
Không tính btc có sml hay không, nhưng nhìn qua nếu vào giờ này tỷ lệ mất nhiều hơn được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.