GameonVentures

XLM, H4, chia 24 lần so với đáy

Giá xuống
BINANCE:XLMBTC   Stellar / Bitcoin
Chu kỳ giảm giá của XLM được xác nhận, Tuy nhiên để trở về đáy XLM cần rất nhiều khu vực sóng hiệu chỉnh dài hạn. Bạn có thể thấy những khu vực đánh dấu có thể trade ngắn hạn với mục tiêu từ 30 - 50 % lợi nhuận