BINANCE:XLMETH   Stellar / Ethereum
Ace lưu ý con XLM /ETH này nhé. Mở sàn mỹ có thể bay 10%