trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch XLM trong 1 NGÀY

Giá lên
COINBASE:XLMUSD   Stellar
STELLAR đã từ chối đường xu hướng màu đen phía trên ... TIẾP THEO LÀ GÌ?

XLM nói chung đang giao dịch tăng giá bên trong kênh màu đen của tôi, vì vậy tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập Mua theo xu hướng khi nó tiếp cận đường xu hướng màu đen thấp hơn.

Hơn nữa, vùng 0,5 màu vàng là hổ trợ mạnh.

Vì vậy, vòng tròn màu tím được đánh dấu với mũi tên màu xanh lam là một khu vực rất mạnh để tìm kiếm các thiết lập mua vì nó là giao điểm của số tròn 0,5 và đường xu hướng màu đen thấp hơn.

Theo phong cách giao dịch của tôi:
Tôi sẽ đợi XLM tiếp cận vòng tròn màu tím được đánh dấu (khu vực) để tìm kiếm các thiết lập mua có thể có (như đáy kép , phá vỡ đường xu hướng , v.v.)

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro và quản lý giao dịch.

Chúc may mắn!

Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!
~ Giàu có

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.