Phamdong1969

XLM/USDT 1D

Giá lên
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
XLM /USDT trên khung 1D đang cho tín hiệu phục hồi tốt . Nhưng khung thời gian ngắn đang quá mua.
Có thề chờ mua tại vùng: 0.147 - 0.153
Mục tiêu cho đợt phục hồi là : 9.184 - 0.210
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.145 thì đợt phục hồi thất bại.
Bình luận:
Mình đánh nhầm 0.184 - 0.210 thành 9.184 - 0.210 nhưng vì Tradingview không cho sửa chữa, sory anh chị em!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.