Phamdong1969

XLM giảm điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:XLMUSDT   Stellar / TetherUS
Sau hai ngày tăng mạnh, ngày hôm qua XLM đã có 1 ngày phân phối
Rất có thể giá XLM sẽ về vùng 0. 068$ trùng với fibo 0.618% và trùng với khu vực hỗ trợ giá hồi tháng 8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.