XLM /USDT - Binance
Buy: 0.22977 - 0.23156
Sell: 0.25537 - 0.26145
P/s: Buy trong ngày tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo