Phamdong1969

XMR/USDT

Giá lên
BITTREX:XMRUSDT   None
XMR/USDT trên đồ thị ngày đang cho xu hướng phục hồi tốt/
Vùng cản đầu tiên là 69 - 71$
Nếu vượt được vùng này thì giá tăng mạnh lên 89 - 90$.
nếu có cây nến ngày đóng dưới 53$ thì đợt phục hồi thất bại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.