UnknownUnicorn4548749

XPTUSD- Bạch kim ngày 26/8/2020

Giá lên
OANDA:XPTUSD   Bạch Kim / Đô la Mỹ
XPTUSD- Bạch kim ngày 26/8/2020
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.