maivanhai

Plantium, Mọi thứ đang ủng hộ cho sự đi lên

Giá lên
OANDA:XPTUSD   Bạch Kim / Đô la Mỹ
sự xác nhận phá vỡ đã hoàn tất sau ngày hôm qua. Thị trường có thể tiếp tục đi lên trong thời gian tới.